Kako se bliži kraj fiskalne godine, bliži se i obaveza POPISA osnovnih
sredstava.
Vrednost osnovnih sredstava predstavlja vašu imovinu i mora biti jednaka
podacima u eKatastru (za sredstva koja su zavedena u ovom
registru).(PRIMER: Škole su  već u obavezi da preko sistema JISP budu
povezane sa eKatastrom).

SREDITE OSNOVNA SREDSTVA NA VREME!

U cilju edukacije iz oblasti raznih evidencija osnovnih sredstava, svih
promena koje mogu nastati u evidencijama osnovnih sredstava, kao i
edukacije o obavezama računovodstva u ovoj oblasti, organizujemo
jednodnevni seminar (3 sata  sa pauzom od 30 minuta) koje možete
pratiti online ili lično u Lozničkoj 2, Beograd.

Seminar je prvenstveno namenjen Javnom sektoru.

Teme koje obradjujemo:_

 • Klasifikacija osnovnih sredstava i pravila vršenja popisa.
 • Pravilnik o popisu osnovnih sredstava i druga akta vezana za popis.
 • Vanredni popis.
 • Šta je povećanje nabavne vrednosti OS i koji su preduslovi za
 • izvršenje istog?
 • Kako pravilno odrediti amortizacionu stopu?
 • Šta je Nomeklatura procene?
 • Kako vršiti procenu vrednosti OS?
 • Šta je rashod a šta otpis?
 • Šta je otudjenje?
 • Da li znate da protumačite potrebu vršenja amortizacije nad zakupljenim sredstvom?
 • Amortizacija i operativni lizing.
 • Knjiženja ispravke vrednosti.
 • Popis uz pomoć bar koda čitača.
 • Izveštaji Nadzornom i Upravnom odboru.

_Cena seminara iznosi 15.000 dinara + PDV. Datum:  07.12.2023. i 14.12.2023._
_Predavač: Nataša Panić, master ekonomije i stručni saradnik za izradu softvera osnovnih sredstava namenjenih javnom sektoru._

Za sve informacije javite se na dostavljene kontakte.


Za TIM e-EconomY

Nataša Panić, project manager
Phone Number: +381 64 535 60 25
Viber Number: +381 66 501 80 90
email address: natasa.panic@e-economy.biz

Pozovite nas