Poštovani,

U prilogu se nalaze statistički podaci DRI koja je kontrolisala FUK –
finansijsko upravljanje i kontrolu u 2022.godini u JAVNOM SEKTORU.

finansijsko upravljanje i kontrola 2
finansijsko upravljanje i kontrola 2

Od 01.01.2024. godine u najavi su kontrole Ministarstva koje se odnose
na implementaciju FUK-a kod korisnika javnih sredstava u celosti.

Imamo velika iskustva kada su u pitanju poslovni procesi u okviru
socijalne zaštite (uradjen FUK u 10-tak eminentnih i velikih ustanova
vašeg sektora), što je važan preduslov za kvalitetnu izradu elaborata
FUK i jos važnije – sprovodjenje istog.

Kompletna ponuda je u prilogu.

Naš Tim možete kontaktirati u svakom trenutku.

— 
Za TIM e-EconomY

Nataša Panić, project manager
Phone Number: +381 66 803 88 33
Viber Number: +381 66 501 80 90
email address: natasa.panic@e-economy.biz

Pozovite nas