Od 1.1.2024. god., postojeći sistem ISIB (Informacioni Sistem Izvršenja Budžeta RS), za mnoge IBK i DBK, nastaviće da se zamenjuje novim sistemom SPIRI (Sistem za Pripremu, Izvršenje, Računovodstvo i Izveštavanje).

Novi sistem SPIRI, osim mogućnosti unosa planova budžeta (kvote), predstavlja i portal za izveštavanje i evidenciju o preuzetim obavezama prema dobavljačima, odnosno plaćanja prema istim, kao i isplate zaposlenima, svih obračunatih prihoda van radnog odnosa (pp poslovi, ugovori o delu, autorski honorari, isplata štete, jubilarne nagrade, otpremnine…) za one koji koriste sistem ISKRE.

Kako biste mogli da nastavite Vaš rad u novom sistemu počev od 1.1.2024. god., kako biste razumeli njegovo funkcionisanje, podešavanje parametara, način unosa podataka i knjiženja, planiranje i izveštavanje, planiranje aproprijacija i kvota, i druge specifičnosti i novine koje SPIRI donosi, neophodno je da Vam neka stručna lica pruže znanja, objašnjenja i obuku za praktičan rad u novom sistemu, uz praktične primere, i uz podršku kroz odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice.

Upravo iz tih razloga, pripremili smo stručnu edukaciju za sve Vas (nezavisno od predznanja koje imate) od strane najvećih stručnjaka u zemlji.

Ova edukacija je namenjena svima koji su uključeni u SPIRI:

 – Direktni korisnici budžetskih sredstava R.Srbije

 – Indirektni korisnici Ministarstva kulture

 – Indirektni korisnici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

 – Pravosudni organi

 – Indirektni korisnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 – Indirektni korisnici Ministarstva sporta

 – Indirektni korisnici Ministarstva privrede

 – Indirektni korisnik Ministarstva unutrašnjih poslova

 – Indirektni korisnici Ministarstva prosvete.

Ova stručna edukacija se sprovodi kroz seminar sa praktičnim radom, uz mogućnost ličnog pisustva ili praćenjem on-line, putem „Zoom“ aplikacije.

Teme koje obradjujemo:

Osnovni pojmovi i zakonski okvir

* Zakonski okvir u sklopu novog informacionog Sistema SPIRI_Zakon o budžetskom sistemu, pravilnici, uredbe, rokovi…

* Osnovni pojmovi i značenja (aproprijacije, kvote, planovi, rebalansi, funkcionalne klasifikacije, programi, projekti, izvori finansiranja)

– Pravilno planiranje (treći, četvrti, peti, šesti nivo aproprijacije)

– Praćenje izvršenja ugovora u sklopu planiranja i Izveštavanje po ugovorima

– Tehnički preduslovi za korišćenje istih

– Uplatni računi javnih prihoda i evidencioni računi (izvori i podizvori)

– Preuzete obaveze

– Plaćanja (pojedinačna plaćanja i grupni fajlovi za plaćanje)

– Elektronski izvodi

– Knjiženje početnih i krajnjih stanja po izvorima (prebacivanje sredstava)

– Praktični primeri informacionog sistema_simulacija I deo

– Praktični primeri informacionog sistema_simulacija II deo

– Pitanja i odgovori (problemi praktičnog rada).

 
 
Prijavite se za decembarske seminare: 04.12.2023. (ponedeljak, sreda i petak) 3 sata po danu sa pauzom od 30 minuta.

— 
Za TIM e-EconomY

Nataša Panić, project manager
Phone Number: +381 66 803 88  33
Viber Number: +381 66 501 80 90
email address: natasa.panic@e-economy.biz

Phone Number:+381 64 59 69 676
www: https://e-economy.biz/
email address: office@e-economy.biz

Pozovite nas