Kalkulatori

Ugovor o delu
Otpremina zbog odlaska u penziju
Jubilarna nagrada
Otpremnina zaposlenom za čijim je radom prestala potreba
Ugovor o autorskom honoraru

Naša misija je Vaš digitalni
korak u budućnost

“Ništa nije nemoguće za onoga ko ima volju pokušati”

Future

e-economy

EDIS – Edukacija i savetovanje

Cara Nikolaja II 5

11111 Beograd – Vračar

MB: 28219024

PIB: 109848364

Mob: 064-59-69-676

E-mail: office@e-economy.biz

12 + 1 =

Pozovite nas